1 VMBO-T/HAVO


Ruimtefiguren

1 Ruimtefiguren

1.1 Kubus en vierkant
Theorie: Pagina 16, 18 en 21
Video’s: RuimtefigurenHoekpunt, ribbe en zijvlak / Kubus / Uitslag kubusVierkant

1.2 Balk en rechthoek
Theorie: Pagina 27, 29 en 30
Video’s: Balk, rechthoek en diagonalen / Uitslag balk

1.3 Cilinder en cirkel
Theorie: Pagina 33 t/m 35
Video’s: Cilinder en cirkel

1.4 Piramide, prisma en driehoek
Theorie: Pagina 38 en 40 t/m 43
Video’s: Piramide en prisma / Veelhoeken en diagonalenDriehoek tekenen

1.5 Aanzichten
Theorie: Pagina 47
Video’s: Uitleg aanzichten / Aanzichten tekenen


Getallen

2 Getallen

2.1 Getallen
Theorie: Pagina 70 en 72 t/m 76
Video’s: Waarde cijfers / Grote getallen  / Delers en veelvouden  / Decimale getallen / Getallenlijn

2.2 Afronden
Theorie: Pagina 78 t/m 82
Video’s: Afronden decimalen getallen / Afronden ronde getallen / Afronden praktische situaties

2.3 Bewerking
Theorie: Pagina 84 t/m 86
Video’s: Product, quotiënt, som en verschil / Rekenvolgorde

2.4 Optellen en aftrekken
Theorie: Pagina 88 t/m 90, 92 en 93
Video’s: Negatieve getallen / Negatieve getallen optellen en aftrekken  / Groter dan of kleiner dan

2.5 Breuken optellen of aftrekken
Theorie: Pagina 95 t/m 98
Video’s: Breuken / Breuken vereenvoudigen / Breuken optellen en aftrekken

2.6 Vermenigvuldigen met breuken
Theorie: Pagina 102 t/m 104
Video’s: Van deel naar geheel / Breuken vermenigvuldigen


Assenstelsels

3 Assenstelsels en grafieken

3.1 Plaats bepalen
Theorie: Pagina 129
Video’s: Windrichtingen / GPS

3.2 Assenstelsel
Theorie: Pagina 131, 132, 134 en 135
Video’s: Assenstelsel en coördinaten / Assenstelsel en coördinaten tekenen / Assenstelstel tekenen en uitbreiden

3.3 Informatie in een assenstelsel
Theorie: Pagina 139 en 141
Video’s: Tabel en coördinaten / Grafiek tekenen in assenstelsel

3.4 Vermenigvuldigen en delen met negatieve getallen
Theorie: Pagina 144 t/m 146 en 148
Video’s: Rekenen met positieve en negatieve getallen

3.5 Volgorde
Theorie: Pagina 150
Video’s: Volgorde van bewerking

3.6 Grafiek en woordformule
Theorie: Pagina 152 t/m 155
Video’s: Grafiek tekenen / Woordformules

3.7 Formules met letters
Theorie: Pagina 158 en 160
Video’s: Formules met letters


Lijnen

4 Lijnen en hoeken

4.1 Lijnen
Theorie: Pagina 180, 181, 183 en 184
Video’s: Lijnen / Snijdende lijnen / Loodlijn / Evenwijdige lijn

4.2 Hoeken
Theorie: Pagina 187 en 188
Video’s: Kijklijnen / Hoeken

4.3 Hoeken meten
Theorie: Pagina 192 en 195
Video’s: Hoeken meten

4.4 Hoeken tekenen
Theorie: Pagina 201 en 202
Video’s: Hoeken tekenen / Driehoek tekenen

4.5 Hoekensom driehoek
Theorie: Pagina 207
Video’s: Hoekensom driehoek

4.6 Bijzondere lijnen
Theorie: Pagina 209 en 210
Video’s: Middelloodlijn en bissectrice


Meten

5 Meten

5.1 Eenheden van lengte
Theorie: Pagina 230 t/m 232
Video’s: Grootheden en eenheden / Eenheden van lengte / Omtrek

5.2 Eenheden van oppervlakte
Theorie: Pagina 236, 238 en 239
Video’s: Oppervlakte / Eenheden van oppervlakte / Oppervlakte rechthoek

5.3 Oppervlakte driehoek
Theorie: Pagina 241 t/m 244 en 246
Video’s: Oppervlakte driehoek / Stomphoekige driehoek

5.4 Eenheden van inhoud
Theorie: Pagina 250, 251 en 253
Video’s: Eenheden van inhoud / Inhoud kubus en balk

5.5 Eenheden van snelheid
Theorie: Pagina 255 en 256
Video’s: Eenheden van snelheid


Procenten

6 Procenten

6.1 Breuken en procenten
Theorie: Pagina 12, 13 en 15
Video’s: Verhoudingstabellen / Breuken, procenten en decimale getallen / Kortingen berekenen

6.2 Rekenen met procenten
Theorie: Pagina 18, 19, 23 en 24
Video’s: Procenten en tabel / Nieuwe prijs berekenen

6.3 Percentage berekenen
Theorie: Pagina 26 en 27
Video’s: Percentage berekenen

6.4 Negatieve breuken (HAVO)
Theorie: Pagina 30 t/m 34
Video’s: Negatieve breuken en vereenvoudigen / Optellen en aftrekken / Vermenigvuldigen

6.5 Breuken met de rekenmachine
Theorie: Pagina 36
Video’s: Breuken met de rekenmachine


Kwadraten

7 Kwadraten

7.1 Kwadraten
Theorie: Pagina 52 t/m 55
Video’s: Kwadraat / Kwadraten en rekenvolgordeKwadraat negatief getal / Worteltrekken

7.2 Kwadratische formules
Theorie: Pagina 57 en 59
Video’s: Formules met kwadraten / Kwadratische formules

7.3 Parabolen
Theorie: Pagina 62, 63, 65 en 66
Video’s: De parabool / Parabool tekenen / Lineaire en kwadratische formules (HAVO)

7.4 Rekenen met letters
Theorie: Pagina 68 t/m 72 en 75
Video’s: Som van gelijke termen / Herleiden van producten / Gelijksoortige en niet gelijksoortige termen / Herleiden door elkaar

7.5 Herleiden
Theorie: Pagina 75 t/m 78
Video’s: Gelijksoortige termen optellen en aftrekken


Symmetrie

8 Symmetrie

8.1 Lijnsymmetrie en vlakke figuren
Theorie: Pagina 96 en 100
Video’s: LijnsymmetrieSymmetrische driehoeken

8.2 Spiegelen
Theorie: Pagina 104 en 105
Video’s: Spiegelbeeld tekenen met geodriehoek

8.3 Draaisymmetrie en puntsymmetrie
Theorie: Pagina 108, 109, 111 en 114 t/m 117
Video’s: Draaisymmetrie / Overstaande hoekenPuntsymmetrie (HAVO) / Parallellogram (HAVO) / Ruit (HAVO)

8.4 Schuifsymmetrie en patronen
Theorie: Pagina 119, 121 en 124
Video’s: Schuifsymmetrie / Schuifsymmetrie en evenwijdige lijnen / Z-hoeken en F-hoeken (HAVO)

8.5 Hoeken berekenen
Theorie: Pagina 126, 127 en129
Video’s: Een schets maken / Gestrekte en overstaande hoeken  / Hoeken berekenen (HAVO)

8.6 Zwaartelijn en hoogtelijn (HAVO)
Theorie: Pagina 131 t/m 133
Video’s: Zwaartelijnen / Hoogtelijnen


Formules

9 Formules (VMBO-T)

9.1 Regelmaat
Theorie: Pagina 183
Video’s: Regelmaat en tabellen

9.2 Grafieken
Theorie: Pagina 188 en 189
Video’s: Van tabel met regelmaat naar grafiek

9.3 Formules met letters
Theorie: Pagina 192 en 193
Video’s: Woordformules met letters

9.4 Formules veranderen
Theorie: Pagina 196
Video’s: Formules veranderen

9.5 Formules maken bij een grafiek
Theorie: Pagina 200 en 202
Video’s: Formule maken bij een grafiek / Stijg- of daalgetal berekenen

9.6 Formules maken bij een tabel
Theorie: Pagina 205
Video’s: Formule maken bij een tabel


9 Herleiden en machten (HAVO)

9.1 Herleiden
Theorie: Pagina 152
Video’s: Som / Verschil / Som en verschil / Product / Som, verschil en product door elkaar

9.2 Haakjes wegwerken
Theorie: Pagina 154 t/m 156
Video’s: Haakjes wegwerken / Complexere vormen herleiden

9.3 Machten
Theorie: Pagina 157 t/m 159
Video’s: Machten / Rekenvolgorde met machten / Negatief grondgetal

9.4 Machten met de rekenmachine
Theorie: Pagina 161 t/m 163
Video’s: Machten met de rekenmachine / De wetenschappelijke notatie / Wetenschappelijke notatie met de rekenmachine

9.5 Machten en letters
Theorie: Pagina 165 en 166
Video’s: Machten vermenigvuldigen / Machten optellen

Getal & Ruimte 12e editie