VMBO-T

Jaar 1 | 2 | 3 | 4

Inleiding

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) duurt vier jaar en kent vier leerwegen. De theoretische leerweg (VMBO-T) bereidt leerlingen voor op een opleiding in het middelbaar beroeps onderwijs (MBO).

Soms kunnen leerlingen na het VMBO doorstromen naar de HAVO. VMBO-T is het beste te vergelijken met de oude MAVO, hiermee kun je in het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4.


Kerndoelen onderbouw

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) van het VMBO volgen leerlingen onderwijs in de volgende vakken of leergebieden:

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde en rekenen
 • Mens en natuur
 • Mens en maatschappij
 • Kunst en cultuur
 • Bewegen en sport

Hierbij wordt ook aandacht besteed de volgende aspecten:

 • Geschiedenis en staatsinrichting
 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Natuur- en scheikunde
 • Biologie
 • Verzorging
 • Informatiekunde
 • Techniek
 • Beeldende vorming en muziek
 • Drama en dans

Verplichte vakken bovenbouw

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) van het VMBO volgen leerlingen de volgende verplichte vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke opvoeding

Ten minste één vak van de volgende vakken: beeldende vorming, muziek, dans of drama.


Profielen

Leerlingen in het VMBO-T kiezen uiterlijk aan het eind van het tweede leerjaar voor een profiel, in de theoretische leerweg zijn er vier profielen:

 • Techniek
 • Zorg en welzijn
 • Economie
 • Landbouw

Extra ondersteuning leerlingen

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is er leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). De leerlingen krijgen dan extra aandacht, bijvoorbeeld omdat ze in kleinere klassen zitten, of omdat ze extra begeleiding krijgen.

bron: www.rijksoverheid.nl