4 VMBO-T


1 Statistiek en kans

1.1 Grafen
Theorie: Pagina 10 en 11
Video: Graaf, gerichte graaf en gemengde graaf

1.2 Telproblemen
Theorie: Pagina 17, 18, 20 en 22
Video’s: Wegendiagram / Boomdiagram / Competities en afvalsystemen

1.3 Kans
Theorie: Pagina 24 en 26 t/m 28
Video: Kansrekening

1.4 Diagrammen tekenen
Theorie: Pagina 31 en 34
Video’s: Informatie uit diagrammenCirkeldiagram tekenen

1.5 Steel-bladdiagram en boxplot maken
Theorie: Pagina 37, 39 en 40
Video’s: Steel-bladdiagram maken / De boxplot / Boxplot maken


2 Verbanden

2.1 Machtsverbanden
Theorie: Pagina 68 en 70
Video’s: Macht, grondgetal en exponent / Machtsverbanden

2.2 Wortelverbanden
Theorie: Pagina 75
Video’s: Wortelverbanden / Grafiek tekenen

2.3 Exponentiële verbanden
Theorie: Pagina 80, 81 en 83
Video’s: Exponentiële verbanden / Exponentiële groei / Formule opstellen

2.4 Exponentiële groei en procenten
Theorie: Pagina 86, 89 en 91
Video’s: Van groeipercentage naar groeifactor / Verdubbelingstijd en halveringstijd


3 Afstanden en hoeken

3.1 Zijden berekenen
Theorie: Pagina 116, 117, 119, 120 en 123
Video’s: Sos Cas Toa / Pythagoras / Gelijkvormige driehoeken / Hellingspercentage en -hoek

3.2 Hoeken berekenen met goniometrie
Theorie: Pagina 125
Video’s: Goniometrische verhoudingenHoeken berekenen met Sos Cas Toa

3.3 Hoeken in vlakke figuren
Theorie: Pagina 128, 129, 131 en 132
Video’s: Hoeken berekenen in driehoeken / Evenwijdige lijnen en schuifsymmetrie

3.4 Tekenen in perspectief
Theorie: Pagina 137 en 138
Video’s: Horizon en verdwijnpunt / Tekenen in perspectief

3.5 Berekeningen in de ruimte
Theorie: Pagina 140 en 141
Video’s: Diagonaalvlakken / Pythagoras in de ruimte / Goniometrie in de ruimte

3.6 Coördinaten in de ruimte
Theorie: Pagina 145
Video: Ruimte coördinaten 


4 Grafieken en vergelijkingen

4.1 Evenredig en omgekeerd evenredig
Theorie: Pagina 180, 181, 185 en 186
Video’s: Recht evenredig/ Omgekeerd evenredig

4.2 Allerlei formules en grafieken
Theorie: Pagina 191, 193 en 194
Video’s: Vuistregels en formules / Stippengrafiek

4.3 Gelijkwaardige formules
Theorie: Pagina 196 en 197
Video’s: Gelijkwaardige formules / Gelijkwaardige formules opstellen

4.4 Vergelijkingen oplossen
Theorie: Pagina 200 t/m 203
Video’s: Vergelijkingen oplossen / Oplossen met grafieken / De balansmethode / Inklemmen


5 Rekenen, meten en schatten

Theorie: Pagina 22 /m 41
Video’s: Lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, snelheid en informatie / Rekenen met percentages / Percentages berekenen / Het geheel berekenen / Promille / Exponentiële toename / Exponentiële afname / Verhoudingen / Grote getallen / Wetenschappelijke notatie / Machten / Negatief grondgetal / Worteltrekken / Rekenvolgorde / Rekenen met een deelstreep / Grote getallen afronden / Afronden op decimalen


6 Vlakke figuren

Theorie: Pagina 64 t/m 85
Video’s: Loodlijn en rechte hoek / Evenwijdige lijn / Hoeken / Hoeken meten / Hoeken tekenen / Hoeken berekenenKijkhoek / Koershoek /  Plattegrond / Kaart en schaal / Vlakke figuren / Lijnsymmetrie / Draaisymmetrie / Schuifsymmetrie / Zwaartelijn / Deellijn / Hoogtelijn / Middelloodlijn / Hoeken en goniometrie / Hellingspercentage / Hellingshoek / Zijden en goniometrie / Zijden en Pythagoras / Gelijkvormige driehoeken / Omtrek en oppervlakte / Oppervlakte vlakke figuren / Van vergrotingsfactor naar oppervlakte / Van oppervlakte naar vergrotingsfactor


7 Verbanden

Theorie: Pagina 112 t/m 145
Video’s: Lineaire formule / Grafiek / Regelmatige toename en afname / Van tabel naar formule / Van grafiek naar formule / Richtingscoëfficiënt / Bijzondere formules en grafieken / Som- en verschilformule / Som- en verschilgrafiek / Kwadratisch verband / Wortelverband / Machtsverbanden / Exponentieel verband / Groeifactor en -percentage / Exponentiële formule opstellen / Verdubbeling- en halveringstijd / Omgekeerd evenredig verband / Periodiek verband / Gelijkwaardige formules / Vergelijkingen oplossen met grafieken / Inklemmen / De balansmethode


8 Ruimtemeetkunde

Theorie: Pagina 162 t/m 181
Video’s: Ruimtefiguren / Aanzichten / Kubus en balk tekenen / Perspectief / Uitslagen / Oppervlakte ruimtefiguur / Diagonaaldoorsnede tekenen / Doorsnede en Pythagoras / Lichaamsdiagonaal berekenen / Goniometrie in ruimtefiguren / Coördinaten in de ruimte / Hoogtelijnen en verticale doorsnede / Inhoud ruimtefiguren / Samengestelde figuren / Inhoud vergroten / Van inhoud naar vergrotingsfactor

Getal & Ruimte 10e editie