2 VMBO-T/HAVO


1 Rekenen met letters (HAVO)

Voorkennis
Theorie op pagina 10 en 11
Video Gelijksoortige termen herleiden
Video Gelijksoortige termen samennemen
Video Herleiden van producten
Video Haakjes wegwerken en herleiden
Video Breuken vermenigvuldigen
Video Breuken optellen en aftrekken

1.1 Haakjes wegwerken
Theorie op pagina 12 en 13
Video Haakjes wegwerken
Video Complexere vormen met haakjes

1.2 Merkwaardige producten
Theorie op pagina 15 en 16
Video Merkwaardige producten
Video Herleiden met merkwaardige producten

1.3 Breuken optellen
Theorie op pagina 17 en 18
Video Letterbreuken vereenvoudigen
Video Letterbreuken samennemen

1.4 Breuken vermenigvuldigen en delen
Theorie op pagina 20 t/m 23
Video Breuken vermenigvuldigen
Video Breuken delen
Video Letterbreuken vermenigvuldigen
Video Letterbreuken delen

1.5 Herleiden van machten
Theorie op pagina 25 t/m 30
Video Machten vermenigvuldigen
Video Gelijksoortige termen
Video De macht van een macht
Video De macht van een product
Video Machten delen

1.6 De wetenschappelijke notatie
Theorie op pagina 32 en 34
Video De wetenschappelijke notatie bij grote getallen
Video De wetenschappelijke notatie bij kleine getallen


Vlakke figuren

1 Vlakke figuren (VMBO-T)

Voorkennis
Video Verschillende soorten driehoeken
Video Hoeken meten
Video Hoeken tekenen
Video Loodlijn tekenen
Video Evenwijdige lijn tekenen
Video Hoekensom driehoek en vierhoek
Video Lijnsymmetrie
Video Draaisymmetrie

1.1 Namen vlakke figuren
Theorie op pagina 50, 52 en 53
Video Vlakke figuren

1.2 Hoeken bereken in driehoeken
Theorie op pagina 57
Video Bijzondere driehoeken
Video Hoekensom driehoek
Video Hoeken berekenen 

1.3 Driehoeken tekenen
Theorie op pagina 61, 62, 64 en 65
Video Hoek tekenen 
Video Eén zijde en twee hoeken 
Video Twee zijden en één hoek

1.4 Vierhoeken
Theorie op pagina 68 en 70 t/m 72
Video Bijzondere vierhoeken 

1.5 Hoeken berekenen in een vierhoek
Theorie op pagina 74 en 76
Video Hoeken berekenen in een vierhoek


Oppervlakte

2 Oppervlakte

Voorkennis
Theorie op pagina 92 en 93
Video Middelloodlijn
Video Bissectrice
Video Zwaartelijn en zwaartepunt (HAVO)
Video Hoogtelijn en hoogtepunt (HAVO)
Video Oppervlakte driehoek
Video Oppervlakte stomphoekige driehoek

2.1 Oppervlakte parallellogram
Theorie op pagina 94 en 95
Video Oppervlakte parallellogram

2.2 Oppervlakte vierhoeken
Theorie op pagina 98, 99, 101 en 103
Video Driehoek
Video Vlieger
Video Trapezium 
Video Inlijsten

2.3 Omtrek en oppervlakte cirkel
Theorie op pagina 105, 106 en 108
Video Omtrek en oppervlakte cirkel

2.4 Oppervlakte ruimtefiguren
Theorie op pagina 112 en 113
Video Oppervlakte ruimtefiguren

2.5 Cirkels en bijzondere lijnen (HAVO)
Theorie op pagina 116 t/m 122
Video Cirkels en afstanden
Video Middelloodlijn
Video Omgeschreven cirkel 
Video Bissectrice
Video Ingeschreven cirkel


Vergelijkingen

3 Formules en vergelijkingen

Voorkennis
Theorie op pagina 134 en 135
Video Het assenstelsel
Video Formule, tabel en grafiek

3.1 Oplossen met grafieken
Theorie op pagina 137 en 141
Video Eén grafiek
Video Twee grafieken

3.2 Oplossen met inklemmen
Theorie op pagina 146
Video Inklemmen

3.3 Oplossen met de balansmethode
Theorie op pagina 152 t/m 154
Video De balansmethode
Video De balansmethode met negatieve getallen

3.4 Uitgebreide balansmethode
Theorie op pagina 157 en 161
Video Uitgebreide balansmethode
Video Haakjes wegwerken

3.5 Lineaire formules
Theorie op pagina 163 en 165
Video Grafiek tekenen
Video Punten in de grafiek

3.6 De formule van een lijn opstellen (HAVO)
Theorie op pagina 167, 168, 170 en 172
Video Formule van een lijn opstellen

3.7 Som- en verschilgrafieken (HAVO)
Theorie op pagina 175
Video Som- en verschilgrafieken tekenen


Diagrammen

4 Statistiek

Voorkennis
Theorie op pagina 194
Video Rekenen met percentages
Video Het percentage berekenen

4.1 Toename en afname in procenten
Theorie op pagina 196 en 197
Video Procentuele toe- en afname

4.2 Beelddiagram en staafdiagram
Theorie op pagina 199 t/m 202
Video Beelddiagram
Video Staafdiagram

4.3 Lijndiagram en cirkeldiagram
Theorie op pagina 206, 208 en 209
Video Lijndiagram
Video Cirkeldiagram

4.4 Turftabel, histogram en steelbladdiagram
Theorie op pagina 211 t/m 213, 215 en 216
Video Turftabel
Video Frequentietabel en histogram
Video Steel-bladdiagram

4.5 Centrummaten
Theorie op pagina 218 t/m 226
Video Gemiddelde en gewogen gemiddelde
Video Modus en mediaan
Video Modus en mediaan uit een tabel


Wortel

5 Machten, wortels en verbanden

Voorkennis
Theorie op pagina 10 en 11
Video Kwadraat van een getal
Video De rekenvolgorde
Video Worteltrekken
Video Worteltrekken op de rekenmachine
Video Formules

5.1 Machten
Theorie op pagina 12 t/m 14
Video Machten
Video Rekenvolgorde met machten

5.2 Volgorde en deelstreep
Theorie op pagina 15 en 16
Video Berekeningen met een deelstreep

5.3 Wortels herleiden (HAVO)
Theorie op pagina 18 t/m 20 en 22
Video Kwadraat van een wortel
Video Gelijksoortige wortels
Video Wortels vermenigvuldigen
Video Wortels herleiden

5.4 Lineaire formules met haakjes
Theorie op pagina 24
Video Formule met haakjes

5.5 Formules met een deelstreep
Theorie op pagina 27
Video Formule met een deelstreep

5.6 Formules met kwadraten
Theorie op pagina 31, 34, 35 en 39
Video Formule met kwadraten
Video Parabool
Video Dal- en bergparabool (HAVO)

5.7 Formules met wortels
Theorie op pagina 41, 42 en 45
Video Wortelformule
Video Rekenen met wortelformule (HAVO)

5.8 Periodieke grafiek
Theorie op pagina 47 en 48
Video Periodiek verband


Pythagoras

6 Pythagoras

Voorkennis
Theorie op pagina NUMMER en NUMMER
Video LINK
Video LINK
Video LINK
Video LINK

6.1 De stelling van Pythagoras
Theorie op pagina 72 en 74 t/m 76
Video Stelling van Pythagoras
Video Rechthoekszijden en schuine zijde
Video Schuine zijde berekenen
Video Rechthoekszijden berekenen

6.2 Pythagoras gebruiken
Theorie op pagina 80, 82 en 85
Video Rechthoekige driehoek controleren
Video Hulplijnen
Video Diagonalen op kubus en balk

6.3 Doorsnede
Theorie op pagina 87 en 90
Video Doorsnede
Video Doorsnede tekenen

6.4 Pythagoras in de ruimte (HAVO)
Theorie op pagina 92 en 93
Video Diagonaalvlakken
Video Lichaamsdiagonalen


7 Kwadratische vergelijkingen (HAVO)

Voorkennis
Theorie op pagina NUMMER en NUMMER
Video LINK
Video LINK
Video LINK
Video LINK

7.1 Grafieken en vergelijkingen
Theorie op pagina 117 en 119
Video Lineaire vergelijkingen oplossen
Video Oplossingen en snijpunten
Video Parabolen en lijnen

7.2 Vergelijkingen in de vorm van x² = c
Theorie op pagina 121 en 122
Video De vergelijkingen x² = c

7.3 Buiten haakjes brengen
Theorie op pagina 124 t/m 128
Video Ontbinden in priemfactoren
Video Ontbinden in factoren
Video Complexere vormen ontbinden in factoren

7.4 Product-som-methode
Theorie op pagina 130, 131 en 133
Video Product-som-methode

7.5 Oplossen door ontbinden
Theorie op pagina 134 t/m 136
Video Product is nul
Video Oplossen met ontbinden in factoren

7.6 Kwadratische vergelijkingen oplossen
Theorie op pagina 137, 139 en 140
Video Rechterlid nul maken
Video Snijpunten van grafieken


Goniometrie

7 Ruimtefiguren en eenheden (VMBO-T)

Voorkennis
Theorie op pagina NUMMER en NUMMER
Video LINK
Video LINK
Video LINK
Video LINK

7.1 Ruimtelijk kijken en tekenen
Theorie op pagina 156 t/m 160
Video Kubus en balk tekenen
Video Tekenen in perspectief

7.2 Aanzichten
Theorie op pagina 164
Video Aanzichten
Video Tekenen van aanzichten

7.3 Eenheden
Theorie op pagina 167 t/m 170
Video Gewicht
Video Lengte
Video Oppervlakte
Video Inhoud


Inhoud

8 Inhoud en vergroten

Voorkennis
Theorie op pagina NUMMER en NUMMER
Video LINK
Video LINK
Video LINK
Video LINK

8.1 Inhoud berekenen
Theorie op pagina 186 en 187
Video Kubus balk prisma en cilinder

8.2 Inhoud piramide en kegel
Theorie op pagina 191 t/m 193
Video Piramide en kegel

8.3 Vergrotingsfactor
Theorie op pagina 196, 197, 200, 201, 203 en 204
Video Vergrotingsfactor
Video Berekenen vergrotingsfactor (HAVO)

8.4 Gelijkvormige driehoeken
Theorie op pagina 206 en 208
Video Gelijkvormige driehoeken

8.5 Oppervlakte en inhoud vergroten
Theorie op pagina 211 t/m 216
Video Oppervlakte vergroten 
Video Oppervlakte naar vergrotingsfactor (HAVO)
Video Inhoud vergroten

8.6 Schaal
Theorie op pagina 219, 220, 222 t/m 224 en 226
Video Rekenen met schaal
Video Schaallijn

Getal & Ruimte 12e editie