2 VMBO-T/HAVO


Vlakke figuren

1 Vlakke figuren (VMBO-T)

1.1 Namen vlakke figuren
Theorie: Pagina 50, 52 en 53
Video: Vlakke figuren

1.2 Hoeken bereken in driehoeken
Theorie: Pagina 57
Video’s: Bijzondere driehoeken / Hoekensom driehoek / Hoeken berekenen 

1.3 Driehoeken tekenen
Theorie: Pagina 61, 62, 64 en 65
Video’s: Hoek tekenen / Eén zijde en twee hoeken / Twee zijden en één hoek

1.4 Vierhoeken
Theorie: Pagina 68 en 70 t/m 72
Video: Bijzondere vierhoeken 

1.5 Hoeken berekenen in een vierhoek
Theorie: Pagina 74 en 76
Video: Hoeken berekenen in een vierhoek


1 Rekenen met letters (HAVO)

1.1 Haakjes wegwerken
Theorie: Pagina 12 en 13
Video’s: Gelijksoortige termen samennemen / Herleiden van producten / Haakjes wegwerken / Complexere vormen met haakjes

1.2 Merkwaardige producten
Theorie: Pagina 15 en 16
Video’s: Merkwaardige producten / Herleiden met merkwaardige producten

1.3 Breuken optellen
Theorie: Pagina 17 en 18
Video’s: Letterbreuken vereenvoudigen / Letterbreuken samennemen

1.4 Breuken vermenigvuldigen en delen
Theorie: Pagina 20 t/m 23
Video’s: Breuken vermenigvuldigen / Breuken delen / Letterbreuken vermenigvuldigen / Letterbreuken delen

1.5 Herleiden van machten
Theorie: Pagina 25 t/m 30
Video’s: Machten vermenigvuldigen / Gelijksoortige termen / De macht van een macht / De macht van een product / Machten delen

1.6 De wetenschappelijke notatie
Theorie: Pagina 32 en 34
Video’s: De wetenschappelijke notatie bij grote getallen / De wetenschappelijke notatie bij kleine getallen


Oppervlakte

2 Oppervlakte

2.1 Oppervlakte parallellogram
Theorie: Pagina 94 en 95
Video: Oppervlakte parallellogram

2.2 Oppervlakte vierhoeken
Theorie: Pagina 98, 99, 101 en 103
Video’s: Driehoek / Vlieger / Trapezium / Inlijsten

2.3 Omtrek en oppervlakte cirkel
Theorie: Pagina 105, 106 en 108
Video: Omtrek en oppervlakte cirkel

2.4 Oppervlakte ruimtefiguren
Theorie: Pagina 112 en 113
Video: Oppervlakte ruimtefiguren

2.5 Cirkels en bijzondere lijnen (HAVO)
Theorie: Pagina 116 t/m 122
Video’s: Cirkels en afstanden / Middelloodlijn / Omgeschreven cirkel / Bissectrice / Ingeschreven cirkel


Vergelijkingen

3 Formules en vergelijkingen

3.1 Oplossen met grafieken
Theorie: Pagina 137 en 141
Video’s: Eén grafiek / Twee grafieken

3.2 Oplossen met inklemmen
Theorie: Pagina 146
Video: Inklemmen

3.3 Oplossen met de balansmethode
Theorie: Pagina 152 t/m 154
Video’s: De balansmethode / De balansmethode met negatieve getallen

3.4 Uitgebreide balansmethode
Theorie: Pagina 157 en 161
Video’s: Uitgebreide balansmethode / Haakjes wegwerken

3.5 Lineaire formules
Theorie: Pagina 163 en 165
Video’s: Grafiek tekenen / Punten in de grafiek

3.6 De formule van een lijn opstellen (HAVO)
Theorie: Pagina 167, 168, 170 en 172
Video: Formule van een lijn opstellen

3.7 Som- en verschilgrafieken (HAVO)
Theorie: Pagina 175
Video: Som- en verschilgrafieken tekenen


Diagrammen

4 Statistiek

4.1 Toename en afname in procenten
Theorie: Pagina 196 en 197
Video: Procentuele toe- en afname

4.2 Beelddiagram en staafdiagram
Theorie: Pagina 199 t/m 202
Video’s: Beelddiagram / Staafdiagram

4.3 Lijndiagram en cirkeldiagram
Theorie: Pagina 206, 208 en 209
Video’s: Lijndiagram / Cirkeldiagram

4.4 Turftabel, histogram en steelbladdiagram
Theorie: Pagina 211 t/m 213, 215 en 216
Video’s: Turftabel / Frequentietabel en histogram / Steel-bladdiagram

4.5 Centrummaten
Theorie: Pagina 218 t/m 226
Video’s: Gemiddelde en gewogen gemiddelde / Modus en mediaan / Modus en mediaan uit een tabel


Wortel

5 Machten, wortels en verbanden

5.1 Machten
Theorie: Pagina 12 t/m 14
Video’s: Machten / Rekenvolgorde met machten

5.2 Volgorde en deelstreep
Theorie: Pagina 15 en 16
Video: Berekeningen met een deelstreep

5.3 Wortels herleiden (HAVO)
Theorie: Pagina 18 t/m 20 en 22
Video’s: Kwadraat van een wortel / Gelijksoortige wortels / Wortels vermenigvuldigen / Wortels herleiden

5.4 Lineaire formules met haakjes
Theorie: Pagina 24
Video: Formule met haakjes

5.5 Formules met een deelstreep
Theorie: Pagina 27
Video: Formule met een deelstreep

5.6 Formules met kwadraten
Theorie: Pagina 31, 34, 35 en 39
Video’s: Formule met kwadraten / Parabool / Dal- en bergparabool (HAVO)

5.7 Formules met wortels
Theorie: Pagina 41, 42 en 45
Video’s: Wortelformule / Rekenen met wortelformule (HAVO)

5.8 Periodieke grafiek
Theorie: Pagina 47 en 48
Video: Periodiek verband


Pythagoras

6 Pythagoras

6.1 De stelling van Pythagoras
Theorie: Pagina 72 en 74 t/m 76
Video’s: Stelling van Pythagoras / Rechthoekszijden en schuine zijde / Schuine zijde berekenen / Rechthoekszijden berekenen

6.2 Pythagoras gebruiken
Theorie: Pagina 80, 82 en 85
Video’s: Rechthoekige driehoek controleren / Hulplijnen / Diagonalen op kubus en balk

6.3 Doorsnede
Theorie: Pagina 87 en 90
Video’s: Doorsnede / Doorsnede tekenen

6.4 Pythagoras in de ruimte (HAVO)
Theorie: Pagina 92 en 93
Video’s: Diagonaalvlakken / Lichaamsdiagonalen


Goniometrie

7 Ruimtefiguren en eenheden (VMBO-T)

7.1 Ruimtelijk kijken en tekenen
Theorie: Pagina 156 t/m 160
Video’s: Kubus en balk tekenen / Tekenen in perspectief

7.2 Aanzichten
Theorie: Pagina 164
Video’s: Aanzichten / Tekenen van aanzichten

7.3 Eenheden
Theorie: Pagina 167 t/m 170
Video’s: Gewicht / Lengte / Oppervlakte / Inhoud


7 Kwadratische vergelijkingen (HAVO)

7.1 Grafieken en vergelijkingen
Theorie: Pagina 117 en 119
Video’s: Lineaire vergelijkingen oplossen / Oplossingen en snijpunten / Parabolen en lijnen

7.2 Vergelijkingen in de vorm van x² = c
Theorie: Pagina 121 en 122
Video: De vergelijkingen x² = c

7.3 Buiten haakjes brengen
Theorie: Pagina 124 t/m 128
Video’s: Ontbinden in priemfactoren / Ontbinden in factoren / Complexere vormen ontbinden in factoren

7.4 Product-som-methode
Theorie: Pagina 130, 131 en 133
Video: Product-som-methode

7.5 Oplossen door ontbinden
Theorie: Pagina 134 t/m 136
Video’s: Product is nul / Oplossen met ontbinden in factoren

7.6 Kwadratische vergelijkingen oplossen
Theorie: Pagina 137, 139 en 140
Video’s: Rechterlid nul maken / Snijpunten van grafieken


Inhoud

8 Inhoud en vergroten

8.1 Inhoud berekenen
Theorie: Pagina 186 en 187
Video: Kubus, balk, prisma en cilinder

8.2 Inhoud piramide en kegel
Theorie: Pagina 191 t/m 193
Video: Piramide en kegel

8.3 Vergrotingsfactor
Theorie: Pagina 196, 197, 200, 201, 203 en 204
Video’s: Vergrotingsfactor / Berekenen vergrotingsfactor (HAVO)

8.4 Gelijkvormige driehoeken
Theorie: Pagina 206 en 208
Video: Gelijkvormige driehoeken

8.5 Oppervlakte en inhoud vergroten
Theorie: Pagina 211 t/m 216
Video’s: Oppervlakte vergroten / Oppervlakte naar vergrotingsfactor (HAVO) / Inhoud vergroten

8.6 Schaal
Theorie: Pagina 219, 220, 222 t/m 224 en 226
Video’s: Rekenen met schaal / Schaallijn

Getal & Ruimte 12e editie