3 VMBO-T


Procenten1 Procenten

1.1 Breuken en procenten
Theorie: Pagina 10
Video’s: ProcentenBreuken en procenten / Rekenen met percentages

1.2 Percentage gegeven
Theorie: Pagina 13 t/m 16
Video’s: Rekenen met procentuele toename / Rekenen met procentuele afname

1.3 Procenten gevraagd
Theorie: Pagina 19
Video’s: Percentages berekenenProcentuele toename berekenen / Procentuele afname berekenen

1.4 Procenten en grote getallen
Theorie: Pagina 23
Video’s: Grote getallen / Rekenen met grote getallen / Wetenschappelijke notatie

1.5 Terugrekenen met procenten
Theorie: Pagina 26, 28 en 30
Video’s: Oud berekenen bij procentuele toename / Oud berekenen bij procentuele afname

1.6 Promille
Theorie: Pagina 32 en 33
Video’s: Rekenen met promille / Promille berekenen

1.7 Exponentiële formule
Theorie: Pagina 35, 36 en 38
Video’s: Exponentiële groeiProcentuele toenameProcentuele afname / Groeipercentages omzetten / Exponentiële formule


Kaart2 Kaart en doorsnede

2.1 Koers en kaart
Theorie: Pagina 68, 69 en 71
Video’s: Windrichtingen / Koershoeksmeter / Koers meten / Schaallijn

2.2 Hoogtelijnen op een kaart
Theorie: Pagina 79 en 84
Video’s: Hoogtelijnen / Verticale doorsnede

2.3 Doorsneden en lichaamsdiagonaal
Theorie: Pagina 89 en 90
Video’s: Diagonaalvlakken / Zijvlaks- en lichaamsdiagonalen / Lichaamsdiagonalen berekenen

2.4 Aanzichten
Theorie: Pagina 95
Video: Aanzichten

2.5 Ruimtefiguren
Theorie: Pagina 101
Video’s: Ruimtefiguren en uitslag / Ribben, hoekpunten en zijvlakken


Grafiek3 Formules en grafieken

3.1 Lineair of niet
Theorie: Pagina 132 en 133
Video’s: Lineaire formulesLineair en niet lineair

3.2 Lineaire grafiek bij formule
Theorie: Pagina 136, 138 en 142
Video: Grafiek van een lineaire formule

3.3 Regelmaat in tabellen
Theorie: Pagina 144 t/m 146
Video’s: Regelmaat, tabellen en grafiek / Regelmaat en stapgrootte

3.4 Formule bij een tabel maken
Theorie: Pagina 149, 151 en 152
Video: Formule opstellen bij een tabel

3.5 Formule bij een grafiek maken
Theorie: Pagina 155
Video: Formule opstellen bij een grafiek

3.6 Richtingscoëfficiënt berekenen
Theorie: Pagina 159 en 160
Video: Richtingscoëfficiënt bepalen


Statistiek4 Statistiek

4.1 Informatie
Theorie: Pagina 190 t/m 192
Video: Onderzoek en conclusie / Steekproeven

4.2 Gemiddelde
Theorie: Pagina 197, 199 en 201
Video’s: Gemiddelde / Gewogen gemiddelde / FrequentietabelFrequentietabel met klasse

4.3 Modus en mediaan
Theorie: Pagina 204, 205 en 207
Video’s: Modus en mediaan / Modus en mediaan uit een tabel

4.4 Diagrammen lezen
Theorie: Pagina 214
Video’s: Boxplot / Boxplot tekenen / Diagrammen lezen

4.5 Samengestelde diagrammen
Theorie: Pagina 219 en 221
Video’s: Staafdiagram / Bevolkingsgrafiek / Cirkeldiagram


Goniometrie5 Goniometrie

5.1 Hellingspercentage
Theorie: Pagina 249 en 252
Video’s: Hellingsgetal en -percentage / Hellingspercentage en -hoek

5.2 Tangens berekenen
Theorie: Pagina 255
Video: Tangens van een hoek

5.3 Hoek berekenen met tangens
Theorie: Pagina 259 t/m 261
Video: Hoeken berekenen met tangens

5.4 Zijden berekenen met tangens
Theorie: Pagina 266 t/m 268
Video: Zijden berekenen met tangens

5.5 Tangens in de ruimte
Theorie: Pagina 271 en 272
Video’s: DiagonaalvlakkenHoeken berekenen in de ruimte


Verbanden6 Verschillende verbanden

6.1 Periodieke verbanden
Theorie: Pagina 10 en 12
Video’s: Periodieke verbanden / Periode, evenwichtsstand en amplitude / Frequentie

6.2 Kwadratische verbanden
Theorie: Pagina 15, 17 en 19
Video’s: Kwadraat van een negatief getal / Kwadratische formulesDe parabool / Dal- en bergparabool

6.3 De top van een parabool
Theorie: Pagina 24 t/m 26
Video’s: De abc-formule / Stappenplan abc-formule / Top van een parabool / Formule top van een paraboolParabool tekenen

6.4 Wortelverbanden
Theorie: Pagina 28, 30 en 31
Video’s: Grafiek wortelverband / Rekenregels / WorteltrekkenWortels vermenigvuldigen / Wortels met breuken / Domein en bereik / Wortelfuncties oplossen

6.5 Machtsverbanden
Theorie: Pagina 35 en 36
Video’s: Macht, grondgetal en exponent / Vermenigvuldigen / DelenOptellen en aftrekken / Macht van een macht / Negatief grondgetal / Machtsvergelijkingen / Grafiek van machtsformuleSamenvatting van bewerking

6.6 Andere grafieken
Theorie: Pagina 39 en 40
Video’s: Lineaire grafiekSpreidingsdiagram en puntenwolk / Globale grafieken


Oppervlakte7 Oppervlakte in inhoud

7.1 Metriek stelsel
Theorie: Pagina 71
Video’s: Metriek stelsel / Eenheden omrekenen

7.2 Oppervlakte en omtrek
Theorie: Pagina 76 t/m 79
Video’s: Oppervlakte / Omtrek / Oppervlakte vlakke figuren / Ingewikkelde figuren

7.3 Oppervlakte van ruimtefiguren
Theorie: Pagina 83 en 84
Video’s: Oppervlakte ruimtefiguren / Oppervlakte cilinder

7.4 Inhoud
Theorie: Pagina 88, 89 en 92
Video’s: Inhoud / Inhoud kubus, balk, cilinder en prisma / Samengestelde figuren

7.5 Oppervlakte en vergroten
Theorie: Pagina 96, 97 en 99
Video’s: VergrotingsfactorVergrotingsfactor naar oppervlakte / Oppervlakte naar vergrotingsfactor

7.6 Inhoud en vergroten
Theorie: Pagina 102 t/m 105
Video’s: Lijnen, oppervlakte en inhoud vergroten / Inhoud vergroten en verkleinen / Inhoud en vergrotingsfactor

7.7 Gewicht
Theorie: Pagina 108
Video’s: Eenheden van gewicht / Rekenen met gewichtseenheden


Eeheden8 Getallen

8.1 Grote getallen
Theorie: Pagina 136 en 139
Video’s: Grote getallen / Eenheden van informatie

8.2 Wetenschappelijke notatie
Theorie: Pagina 141 en 142
Video’s: Wetenschappelijke notatie grote getallen / In de praktijk

8.3 Kleine getallen
Theorie: Pagina 145
Video: Wetenschappelijke notatie kleine getallen

8.4 Eenheden van tijd
Theorie: Pagina 149 en 152
Video’s: Eenheden van tijd / Tijdseenheden omrekenen

8.5 Eenheden van snelheid
Theorie: Pagina 153
Video: Eenheden van snelheid en deze omrekenen

8.6 Verhoudingen
Theorie: Pagina 156 en 157
Video’s: Verhoudingen / Verhoudingstabel


Vergelijkingen9 Grafieken en vergelijkingen

9.1 Assenstelsels en grafieken
Theorie: Pagina 184, 185, 187 en 188
Video’s: Assenstelsel / Assenstelsels en grafieken / Grafieken in een assenstelsel

9.2 Bijzondere grafieken
Theorie: Pagina 191
Video: Bijzondere grafieken

9.3 Som- en verschilgrafiek
Theorie: Pagina 194, 195, 197 en 198
Video’s: Som- en verschilformule / Som- en verschilgrafiek

9.4 Vergelijkingen oplossen met balansmethode
Theorie: Pagina 201 t/m 204
Video’s: De balansmethode / Lineaire vergelijking

9.5 Oplossen met inklemmen
Theorie: Pagina 206 t/m 209
Video: Vergelijking oplossen met inklemmen


Goniometrie10 Uitgebreide goniometrie

10.1 Driehoeken
Theorie: Pagina 234 t/m 236
Video’s: Hoek berekenen / Zijden berekenen / Pythagoras

10.2 Sinus, cosinus en tangens
Theorie: Pagina 239 en 240
Video’s: Sos Cas Toa / Sinus, cosinus en tangens toepassen

10.3 Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
Theorie: Pagina 242 en 243
Video: Hoeken berekenen met Sos Cas Toa

10.4 Zijden berekenen met goniometrie
Theorie: Pagina 246 en 247
Video: Zijden berekenen met Sos Cas Toa

10.5 Zijden en hoeken berekenen
Theorie: Pagina 251, 252, 254 en 255
Video’s: Goniometrische verhoudingen / Hellingspercentage

Getal & Ruimte 10e editie